WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો

જુનિયર કલાકની પરીક્ષા રદ

જુનિયર કલાકની પરીક્ષા રદ Junior Clerk Exam Cancel:- ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ જાહેરાત ક્માંક ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર કલાર્ક(વહીવટ/હિસાબ) ની સ્પર્ધાત્મક …

Read more

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (11-01-2023) PDF ફાઈલ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 11 જાન્યુઆરી 2023

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (11-01-2023) PDF ફાઈલ : ગુજરાત રોજગાર સમાચાર (11-01-2023) અપડેટ્સ ડિસેમ્બરની તાજેતરની આવૃત્તિ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્તાહિક સમાચાર …

Read more