ધોરણ-12નું પરિણામ 2023: જાણો કેવી રીતે ચેક કરશો પરિણામ

ધોરણ-12નું પરિણામ 2023: માર્ચ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-12 (એચ.એસ.સી) પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.31-05-2023 ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે …

ધોરણ-12નું પરિણામ 2023: જાણો કેવી રીતે ચેક કરશો પરિણામ Read More

ધોરણ 12 HSC પરિણામ: Whatsapp દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ, અહીંથી મેળવો તમારું રિઝલ્ટ

ધોરણ 12 HSC પરિણામ 2023: વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ-12 નું પરિણામ, રાજ્યમાં ધોરણ 12નું પરિણામ ટૂંક સમયમાં એટલે કે આ અઠવાડિયાના અંતિમ દિવસો માં જાહેર કરવામાં આવશે. જેના માટે વોટ્સએપના …

ધોરણ 12 HSC પરિણામ: Whatsapp દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ, અહીંથી મેળવો તમારું રિઝલ્ટ Read More

GSEB SSC Exam Result 2023: ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર, જુઓ તમારું પરિણામ

GSEB SSC Exam Result 2023; રાજ્યમાં ધોરણ 10નું પરિણામ આજે જાહેર થઇ ગયું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મહેનતનું પરિણામ કેવું આવશે તેની આતુરતાથી રાહ જોઇ રહ્યા હતા. જે …

GSEB SSC Exam Result 2023: ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર, જુઓ તમારું પરિણામ Read More

વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ-10 નું પરિણામ: ધોરણ 10 પરિણામ બાબત 2023, આ તારીખે જાહેર થશે

વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ-10 નું પરિણામ: રાજ્યમાં ધોરણ 10નું પરિણામ ટૂંક સમયમાં એટલે કે મેં મહિનાના ત્રીજા અથવા ચોથા અઠવાડિયે જાહેર કરવામાં આવશે. જેના માટે વોટ્સએપના માધ્યમથી પણ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું …

વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ-10 નું પરિણામ: ધોરણ 10 પરિણામ બાબત 2023, આ તારીખે જાહેર થશે Read More

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ 2023: જાણો ક્યારે જાહેર થશે ધોરણ 10 નું રિઝલ્ટ

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ 2023: શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ-2023માં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ તૈયાર કરવાની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે. ત્યારે ચાલુ માસના છેલ્લા વીકમાં ધોરણ-10નું અને …

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ 2023: જાણો ક્યારે જાહેર થશે ધોરણ 10 નું રિઝલ્ટ Read More

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત: વાંચો અહીંથી સમાચાર

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત 2023: gseb.org શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ-2023માં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ તૈયાર કરવાની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે. ત્યારે ચાલુ માસના છેલ્લા વીકમાં …

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત: વાંચો અહીંથી સમાચાર Read More

Talati Answer Key 2023: તલાટી આન્સર કી 2023

Talati Answer Key 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 07-05-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે …

Talati Answer Key 2023: તલાટી આન્સર કી 2023 Read More

GSEB SSC HSC RESULT: ક્યારે આવશે ધોરણ 10 અને 12 નુ પરિણામ,સંભવિત તારીખો

GSEB SSC HSC RESULT: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાઓ માર્ચ મહિના મા લેવામા આવી હતી.ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનુ રીઝલ્ટ બોર્ડ દ્વારા …

GSEB SSC HSC RESULT: ક્યારે આવશે ધોરણ 10 અને 12 નુ પરિણામ,સંભવિત તારીખો Read More

GSEB HSC Science Result 2023: ધોરણ 12 સાયન્સ રિઝલ્ટ 2023, આવતી કાલે જાહેર થશે

GSEB HSC Science Result 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) અને GUJCET- …

GSEB HSC Science Result 2023: ધોરણ 12 સાયન્સ રિઝલ્ટ 2023, આવતી કાલે જાહેર થશે Read More

GSEB: ધોરણ 10 પરિણામ બાબતે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, જુઓ ક્યારે આવશે પરિણામ

ધોરણ 10 પરિણામ બાબતે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર (GSEB SSC RESULT 2023): તાજેતરમાં જ ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડની પરીક્ષાઓ લેવાઈ હતી, જેના પરિણામોને લઈને શિક્ષણ બોર્ડે તૈયારી …

GSEB: ધોરણ 10 પરિણામ બાબતે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, જુઓ ક્યારે આવશે પરિણામ Read More