ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 4 જાન્યુઆરી 2023

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 4 જાન્યુઆરી 2023 :- Gujarat Rojgar Samachar Date 04/01/2023 ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ કરો | ગુજરાત એમ્પ્લોયમેન્ટ ન્યૂઝપેપર 2023 | ગુજરાત માહિતી વિભાગ દ્વારા gujaratinformation.net તાજેતરમાં પ્રકાશિત થયેલ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર પીડીએફ જે લોકો નોકરીની સોધ માં હોય તેમના માટે દર અઠવાડિયે બુધવારે પ્રકાશિત થતું રોજગાર સમાચાર બહાર પાડવામાં આવેછે. Gujarat Rojgar Samachar PDF Download 2023 ચાલો વિગતવાર માહિતી મેળવીએ.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 4 જાન્યુઆરી 2023

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર દ્વારા સરકાર ની ચાલતી તમામ ભરતી વિષે આ રોજગાર સમાચાર માં આપવામાં આવે છે જેથી કરી ને કોઈ પણ નોકરી મેલળવા માટે ખુબજ ઉપયોગી છે જેથી કરી ને સરળતા થી માહિતી મળી રહે છે.

આ પણ વાંચો :- ભારતીય પોસ્ટ ભરતી જાહેરાત 2023

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ લીક દ્વારા તમે તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પ્યુટર માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2023

સંસ્થાનું નામ :ગુજરાત માહિતી વિભાગ
પોસ્ટ નું નામગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF
તારીખ :04/01/2023
ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2023

04 જાન્યુઆરી ગુજરાત સમાચાર PDF કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

  • સૌપ્રથમ Google Chorme ખોલવું. જેમાં તમારે “Gujarat Information” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
  • ત્યારબાદ તમે માહિતી વિભાગની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
  • તે પછી https://gujaratinformation.gujarat.gov.in/ આ વેબસાઈટમાં Home પર જવાનું રહેશે.
  • જેની અંદર શાખામાં ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેમાં પ્રકાશનો પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
  • ત્યારબાદ પ્રકાશનો પર ક્લિક કરતાં “વિવિધ પ્રકાશનો દેખાશે. જેવા કે, ગુજરાતી પ્રકાશનો, ધ ગુજરાત, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર અને અન્ય પ્રકાશનો દેખાશે.
  • અને ગુજરાત રોજગાર સમાચાર દેખાશે. જેમાં તારીખ વાઇઝની PDF File દેખાશે.
  • જેમાં પ્રકાશિત તારીખ 04.Jan. 2023 ની નીચે આપેલા ડાઉનલોડ પર ક્લિક કરો
  • પછી તમે Gujarat Samachar Rojgar PDF Download થશે.
રોજગાર સમાચાર જાહેર તારીખડાઉનલોડ લિંક
04 જાન્યુઆરી 2023અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *