ગુજરાત પોસ્ટ  (ટપાલ) વિભાગ દ્વારા મોટી ભરતી 2023 :-ધોરણ-10 પાસ માટે પોસ્ટ વિભાગમાં બમ્પર ભરતી

ગુજરાત પોસ્ટ (ટપાલ) વિભાગ દ્વારા મોટી ભરતી 2023 India Post Bharti 2023: ધોરણ-10 પાસ માટે પોસ્ટ વિભાગમાં બમ્પર ભરતી પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી ધોરણ 10 પાસ માટે. ઇન્ડિયન પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા 40889 જગ્યાઓ માટે ભરતી પોસ્ટ વિભાગે દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર, આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર અને ડાક સેવકની જગ્યાઓની ભરતીની જાહેરાત કરતી નોટિફિકેશન બહાર પાડી છે.

ગુજરાત પોસ્ટ (ટપાલ) વિભાગ દ્વારા મોટી ભરતી 2023

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 : ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી 2023 : ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ ભરતી 2023 ઓનલાઇન અરજી કરો @indiapostgdsonline.gov.in : | ગુજરાત પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2023 ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ખાલી જગ્યાઓ 2023 ની ભરતી માટે રોજગાર સૂચના આપવામાં આવી છે જે ઉમેદવારો ખાલી જગ્યાની વિગતોમાં રસ ધરાવતા હોય અને તમામ પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરી શકે છે. સૂચના અને ઓનલાઈન અરજી.

આ પણ વાંચો :- SSC MTS 2023,ખાલી જગ્યા, પરીક્ષાની તારીખ, @ssc.nic.in અરજી કરો

10 પાસ ઉમેદવારો ભરતી માટે ફોર્મ ભરી શકે છે. ફોર્મ ભરવા માટે, ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ indiapostgdsonline.gov.in ની મુલાકાત લેવી પડશે. અરજીની પ્રક્રિયા આજથી એટલે કે 27મી જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ ગઈ છે. તે જ સમયે, ઉમેદવારો 16 ફેબ્રુઆરી સુધી ભરતી ફોર્મ ભરી શકશે. આ પછી, તમે 17-19 ફેબ્રુઆરી સુધી તમારી અરજીમાં સુધારો કરી શકશો.

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

 • સંસ્થા નુ નામ: ઈન્ડિયા પોસ્ટ – ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ
 • જાહેરાત નંબર: 17-21/2023-GDS
 • જોબનું નામ: ગ્રામીણ ડાક સેવકો એટલે કે (BPM/ABPM/ડાક સેવક)
 • કુલ પોસ્ટ: 2017
 • જોબ સ્થાન: ગુજરાત
 • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 27/01/2023
 • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 16/02/2023
 • સત્તાવાર વેબસાઇટ https://indiapostgdsonline.gov.in
 • પોસ્ટનું નામ: ગ્રામીણ ડાક સેવક (BPM/ABPM/ડાક સેવક)

પોસ્ટનું નામ અને ખાલી જગ્યાઓ

 1. EWS 210
 2. ઓબીસી 483
 3. PWD (A/ B/ C/ DE) 47
 4. એસસી 97
 5. એસ.ટી 301
 6. યુ.આર 880
 7. કુલ 2017

ગુજરાત પોસ્ટ GDS 2023 માટે અરજી કરવા માટે જરૂરી

 • દસ્તાવેજો
 • ફોટોગ્રાફની સ્કેન કોપી
 • સહીની સ્કેન કોપી
 • 10મા ધોરણની માર્કશીટ
 • જન્મ તારીખનું પ્રમાણપત્ર
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
 • કમ્પ્યુટર પ્રમાણપત્ર
 • શારીરિક વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2023 – વય મર્યાદા (Age Limit)

કેટેગરી ઉંમર છૂટછાટ
અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ (SC/ST)5 વર્ષ
અન્ય પછાત વર્ગો (ઓબીસી) 3 વર્ષ
આર્થિક રીતે નબળા વિભાગો (EWS) કોઈ છૂટછાટ નથી
વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwD) 10 વર્ષ
વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwD) + OBC 13 વર્ષ
વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwD) + SC/ST15 વર્ષ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 27 જાન્યુઆરી 2023
 • અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 16 ફેબ્રુઆરી 2023

શૈક્ષણિક લાયકાત

 1. ઉમેદવારે ધોરણ 10 પાસ કરવું જોઈએ.
 2. સ્થાનિક ભાષાનું ફરજિયાત જ્ઞાન
 3. મૂળભૂત કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન
ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 જાહેરાત PDFઅહીં ક્લિક કરો
ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS CIRCLE વાઇઝ ખાલી જગ્યા 2023અહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા માટેની લિંકઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *