આજના પેટ્રોલ ડીઝલના તમારા જિલ્લા ના ભાવ 01/12/2022

આજના પેટ્રોલ ડીઝલના તમારા જિલ્લા ના ભાવ 01/12/2022 :- મીત્રો દરરોજના બજાર ભાવ, પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ, સોના ચાંદીના ભાવ,તમે આ લેખ માં ભાવ જાણી શકાય છે.Petrol rate in Gujarat todayરોજે રોજ ના તમારા શહેર ના પેટ્રોલ – ડીઝલ ના ભાવ જુવો માત્ર પિન કોડ નાખીને.

આ પણ વાંચો :- મોબાઈલ ફોનમાં 5G સેટીંગ કરવુ તેના સ્ટેપ

પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમત અલગ જગ્યા એ અલગ બદલાઈ રહી છે, ઇંધણ સ્ટેશનથી સ્ટેશનથી નજીકના બળતણ પણ. તેથી દરેક પોસ્ટલ પિનકોડ સ્થાન માટે પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમત જાણવી ખૂબજ જરૂરી છે, પિનકોડ નંબર ટાઇપ કરી પણ જાણી શકાય છે.

આજના પેટ્રોલનો ભાવ (01/12/2022)

ગુજરાત ના દરેક શહેર ના ભાવ અમદાવાદ (ગુજરાત)માં આજે પેટ્રોલનો ભાવ રૂ. 96.77 પ્રતિ લીટર. અમદાવાદના પેટ્રોલના ભાવમાં છેલ્લો ફેરફાર 1 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ થયો હતો અને તેમાં +0.35 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લા 10 દિવસમાં અમદાવાદમાં પેટ્રોલના ભાવ રૂ. 100.00 થી રૂ. 96.77ની વચ્ચે વધઘટ થઇ રહ્યા છે. તમે આજે ગુજરાતના અન્ય શહેરોમાં પેટ્રોલના દર અને આગલા દિવસની સરખામણીમાં ભાવમાં ફેરફાર પણ ચકાસી શકો છો. પેટ્રોલના ભાવમાં ગુજરાત રાજ્યના કરનો સમાવેશ થાય છે.

આજના ડીઝલનો ભાવ (01/12/2022)

અમદાવાદ (ગુજરાત)માં આજે ડીઝલનો ભાવ રૂ. 92.51 પ્રતિ લીટર. અમદાવાદના ડીઝલના ભાવમાં છેલ્લો ફેરફાર 01 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ થયો હતો અને તેમાં +0.34 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લા 10 દિવસમાં અમદાવાદમાં ડીઝલના ભાવમાં રૂ. 92.51 થી રૂ. 95.00ની વચ્ચે વધઘટ જોવા મળી રહી છે.

આજના પેટ્રોલ ડીઝલના તમારા જિલ્લા ના ભાવ 01/12/2022

તમે આજે ગુજરાતના અન્ય શહેરોમાં ડીઝલના દર અને અગાઉના દિવસની સરખામણીમાં ભાવમાં ફેરફાર પણ ચકાસી શકો છો. ડીઝલના ભાવમાં ગુજરાત રાજ્યના કરનો સમાવેશ થાય છે.

પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતનો પિનકોડઅહીં ક્લિક કરો
શહેર પ્રમાણે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ જુઓઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *