ધોરણ 10 અને 12 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2023 જાહેર,જાણો વિગતવાર માહિતી

ધોરણ 10 અને 12 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2023 જાહેર:-HSC & SSC Exam time table 2023,ધોરણ 10 અને 12નું ટાઇમ ટેબલ જાહેર ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગુજરાત SSC …

ધોરણ 10 અને 12 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 2023 જાહેર,જાણો વિગતવાર માહિતી Read More