કોરોના બ્રેકીંગ અપડેટ 2022, અગમચેતી રાખવા બાબતે તાકીદ

કોરોના બ્રેકીંગ અપડેટ 2022 : હાલ વિશ્વમાં કોરોના વાઇરસે વળી પાછું માથું ઉચક્યું છે, ચીન,બ્રાઝિલ જેવા દેશોમાં કોરાઓનાએ હાહાકાર મચાવ્યો છે. કોરોનાવાયરસ રોગચાળાએ વિશ્વને તોફાન દ્વારા લઈ લીધું છે – …

કોરોના બ્રેકીંગ અપડેટ 2022, અગમચેતી રાખવા બાબતે તાકીદ Read More