પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ મેચ T20 (ફાઇનલ)લાઇવ જોવો ઘેર બેઠા

પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ મેચ T20:- આજ T20 વર્લ્ડ કપ ની ફાઇનલ મેચ T20 વર્લ્ડ કપ 2022 ની આજની મેચ વી મહત્વ ની રહેશે કારણકે ઇંગ્લેન્ડ સારી બેટિંગ લાઇન અપ છે. …

પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ મેચ T20 (ફાઇનલ)લાઇવ જોવો ઘેર બેઠા Read More