ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી, વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી : ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) લિમિટેડ (GMRC ભરતી 2023) એ આસિસ્ટન્ટ કંપની સેક્રેટરી (સહાયક મેનેજર લેવલ), સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ફાઇનાન્સ એન્ડ એકાઉન્ટ્સ), એક્ઝિક્યુટિવ (HR) પોસ્ટ …

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી, વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત Read More