ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત: વાંચો અહીંથી સમાચાર

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત 2023: gseb.org શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ-2023માં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ તૈયાર કરવાની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે. ત્યારે ચાલુ માસના છેલ્લા વીકમાં …

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત: વાંચો અહીંથી સમાચાર Read More

SSC Exam Online form 2022-23 | બોર્ડ ના ફોર્મ ફરવાનું શરૂ

SSC Exam Online Form 2022-23/ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા પરિક્ષાના ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયેલ છે. ધોરણ 10 માં અભ્યાસ કરતાં તમામ વિદ્યાર્થીઓએ માટે આ …

SSC Exam Online form 2022-23 | બોર્ડ ના ફોર્મ ફરવાનું શરૂ Read More