GSEB પરિણામ 2023 (GSEB SSC Result 2023)

પરીક્ષાનું નામ ગુજરાત 10મી માર્ચ પરીક્ષા 2023

કન્ડક્શન ઓથોરિટી નામ .. GSEB, ગુજરાત

શ્રેણી. 10મું પરિણામ 2023 ઓનલાઇન

પરીક્ષાની શરૂઆતની તારીખ 28મી-માર્ચ-2023

પરીક્ષાની છેલ્લી તારીખ  12મી એપ્રિલ-2023

પરિણામ મે-2023

સત્તાવાર વેબસાઇટ

Click Here

10મું પરિણામ 2023 ઓનલાઇન