જીઓ ફાઈબરનો સૌથી સસ્તો ઇન્ટરનેટ પ્લાન 

અનલિમિટેડ highspeed પ્લાન માત્ર 399 રૂપિયામાં બ્રોડબેન્ડ પ્લાન 

બ્રોડબેન્ડ પ્લાન દ્વારા 30 Mbpsની સ્પીડ 

30  દિવસ જેટલી લાંબી વેલીડિટી.

699  ના બ્રોડબેન્ડ પ્લાન માં  100  mbps

જીઓ ફાઇબરનો રૂ. 999નો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

આ  પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોઈસ કોલિંગ 

સમગ્ર પરિવાર સાથે માનો ઇન્ટરનેટની  મજા