KVS ભરતી 2022

કેન્દ્રિય વિદ્યાલય સંગઠનમાં શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફની ભરતી-2022

કુલ 13,404 જગ્યાઓ માટે ભરતી

પ્રિન્સિપાલ, TGT, PGT, PRT અને વિવિધ અન્ય પોસ્ટ ભરતી 

 ઓનલાઈન અરજી  શરૂ  કરવાની તારીખ:  05-12-2022

 ઓનલાઈન અરજી  કરવાની  છેલ્લી  તારીખ: 26-12-2022

શું છે ? પગાર ધોરણ,  વય  મર્યાદા  અને  શૈક્ષણિક લાયકાત

વિવિધ જગ્યાઓ માટે કુલ 13404 જગ્યાઓની ભરતી