Resultguj.com

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2022

યોજના નું નામ

February 14, 2020

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના ૨૦૨૨

યોજના નો હેતુ 

ઉરચ શિક્ષણ મેળવતા વિધાર્થીઓ માટે નાણાકીય સહાય

ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ 

વિભાગ

વિભાગ

કોને લાભ મળશે

જરૂરિયાતમંદ અને તેજસ્વી વિધાર્થીઓ ની કારકિર્દીના ધડતર માટે

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

31/12/2022

અરજી કરવા માટે