મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના 2022

સત્તાવાર વેબસાઇટmysy.guj.nic.in

વિદ્યાર્થીઓ માટે નાણાકીય અને અન્ય શિષ્યવૃત્તિ/સહાયકશીપ  

MYSY યોજના માટેની પાત્રતા

એન્જિનિયરિંગ, આર્કિટેક્ચર, ફાર્મસી, ફિઝિયોથેરાપી, વિદ્યાર્થીઓ  માટે

 આયુર્વેદ, હોમિયોપેથ  અને નર્સિંગ વિદ્યાર્થીઓ  માટે

B.Ed., B.Sc., B.A. વિદ્યાર્થીઓ માટે

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 31/12/2022