ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી

સૌ પ્રથમ, સંબંધિત રાજ્યના વન વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાઓ.

– મુખ્ય પૃષ્ઠ પર જાઓ.

પછી, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ભરતી 2022 ની સત્તાવાર સૂચના લિંક પર ક્લિક કરો.

બધી સૂચનાઓ એકત્રિત કરો.

તે પછી, ‘ઓનલાઈન અરજી કરો‘ લિંક પર ક્લિક કરો.

– અરજી ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરો.

સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.

ઓનલાઈન અરજી કરો