હોમગાર્ડ પગાર વધારો 2022,જાણો વિગતવાર માહિતી

હોમગાર્ડ પગાર વધારો 2022:- હોમગાર્ડ ના માનદ વેતનમાં વધારો.. હવેથી ₹300 ને બદલે 450 રૂપિયા મળશે. ગ્રામરક્ષક દળના જવાન ના વેતનમાં પણ રૂપિયા 100 નો વધારો. રાજ્ય સરકારની તિજોરી ઉપર …

હોમગાર્ડ પગાર વધારો 2022,જાણો વિગતવાર માહિતી Read More