ભાજપના ઉમેદવારોની પહેલી યાદી 10 તારીખે જાહેર થશે

ભાજપના ઉમેદવારોની પહેલી યાદી:-(BJP Candidate List 2022)આપ અને કોંગ્રેસે વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત થઈ રહી છે, પરંતુ ભાજપે હજી સુધી મગનું મરી કરી રહ્યુ નથી. પરંતુ આખરે ભાજપ …

ભાજપના ઉમેદવારોની પહેલી યાદી 10 તારીખે જાહેર થશે Read More