લર્નિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું? સારથી પરીવહન ગુજરાત RTO 2022, જાણો તમામ વિગતો

લર્નિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું? : ગુજરાતમાં લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ: ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે મોટર વાહન ચલાવવા માટે, વ્યક્તિ પાસે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે. લર્નિંગ લાયસન્સ ધરાવતી વ્યક્તિ દ્વારા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકાય છે. ગુજરાત આરટીઓ દ્વારા મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાઇસન્સ જારી કરવામાં આવે છે.

લર્નિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું?

ગુજરાતમાં જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સ 6 મહિનાના સમયગાળા માટે માન્ય છે અને કાયમી DL માટે અરજી 30 દિવસ પછી અથવા લર્નિંગ લાયસન્સ જારી થયાની તારીખથી 180 દિવસની અંદર કરી શકાય છે. ગુજરાત લર્નિંગ લાયસન્સ નીચે દર્શાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને વ્યક્તિ મેળવી શકે છે.

ગુજરાતમાં જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સનાં વિવિધ પ્રકાર

 • ગુજરાત આરટીઓ વ્યક્તિ જે વાહન ચલાવવા માંગે છે તેના વર્ગના આધારે તેને લર્નિંગ લાયસન્સ આપે છે. નીચે ગુજરાતમાં કોઈ વ્યક્તિને જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સનાં પ્રકારો છે
 • હળવા મોટર વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સઃ આ પ્રકારના એલએલમાં જીપ, ઓટો રિક્ષા, ડિલિવરી વાન વગેરે જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • મધ્યમ પેસેન્જર વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ જારી કરવામાં આવે છે: આ પ્રકારના LLમાં મુસાફરોને લઈ જવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ટેમ્પો અને મિનિવાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • મધ્યમ માલસામાનના વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સઃ આ પ્રકારના LLમાં માલસામાનના પરિવહન માટે વપરાતા ડિલિવરી ટ્રક, ટેમ્પો જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • ભારે પેસેન્જર વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સઃ આ પ્રકારના LLમાં મુસાફરોને લઈ જવા માટે વપરાતી મોટી બસો અને વાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • ભારે માલસામાનના વાહન માટે જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સઃ આ પ્રકારના LLમાં માલસામાનના પરિવહન માટે વપરાતા વિશાળ ટ્રક અને વાન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • ગિયર વિનાની મોટરસાઇકલ માટે લર્નિંગ લાયસન્સ જારી કરવામાં આવે છે: આ પ્રકારના LLમાં ગિયર વગરના સ્કૂટર અને મોપેડ જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
 • લાઇટ મોટર વ્હીકલ માટે લર્નિંગ લાયસન્સ: આ પ્રકારના LLમાં ગિયર સાથે કાર, બાઇક વગેરે જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • ઉંમર અને સરનામાના પુરાવા દસ્તાવેજો જેમ કે ઉપયોગિતા બિલ, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, શાળા પ્રમાણપત્ર, જન્મ પ્રમાણપત્ર, વગેરે.
 • અરજી પત્રક 2
 • અરજી ફી રૂ. 30
 • લર્નિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ ફી રૂ. 25
 • અરજી પત્રક 2
 • પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ

આ પણ વાંચો : ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 28 ડિસેમ્બર 2022

ગુજરાતમાં લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટેની યોગ્યતા

 • 50cc ની એન્જિન ક્ષમતા કરતાં વધુ ન હોય તેવા મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિ 16 વર્ષથી વધુ ઉંમરની હોવી જોઈએ અને તેણે તેના માતાપિતા અથવા વાલી પાસેથી સંમતિ મેળવવી જોઈએ.
 • હળવા મોટર વાહન માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
 • કોમર્શિયલ વાહન માટે લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે, વ્યક્તિની ઉંમર 20 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
 • લર્નિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિએ ટ્રાફિકના નિયમો અને નિયમો સાથે વાતચીત કરી હોવી જોઈએ.

આ પણ વાંચો : તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ PDF 2022 અને પેપર સ્ટાઇલ

ગુજરાતમાં લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે ઓનલાઈન અરજી કરવી?

ગુજરાતમાં કાયમી DL મેળવવા માટે, વ્યક્તિએ પહેલા લર્નર લાયસન્સ મેળવવું હિતાવહ છે. ગુજરાતમાં લર્નર્સ લાયસન્સ માટેની અરજી નીચેની કોઈપણ પ્રક્રિયાને અનુસરીને મેળવી શકાય છે.

 • ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા
 • હાઇવે અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રાલયની વેબસાઇટની મુલાકાત લો-
 • https://sarathi.parivahan.gov.in/ ઑનલાઇન સેવાઓ પર ક્લિક કરો
 • ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સંબંધિત સેવાઓ પસંદ કરો
 • રાજ્ય-ગુજરાતનું નામ દાખલ કરો
 • ઑનલાઇન અરજી કરો [ડાયરેક્ટ લિંક] પર ક્લિક કરો અને લર્નિંગ લાઇસન્સ પસંદ કરો
 • અરજી ફોર્મ ભરો અને તેને ઑનલાઇન સબમિટ કરો
 • ઉપરોક્ત દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો અપલોડ કરો અરજી ફી ચૂકવો
 • લર્નિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ માટે ટેસ્ટ સ્લોટ બુક કરો
 • ટેસ્ટ આપવા માટે RTO ની મુલાકાત લો
 • ટેસ્ટ પાસ થવા પર અરજદારના રજિસ્ટર્ડ સરનામે લર્નિંગ લાયસન્સ મોકલવામાં આવે છે

લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું? લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું?

આ પણ વાંચો : વિક્રમ સારાભાઇ પ્રોત્સાહન શિષ્યવૃતિ યોજના 2023 વિકાસ શિષ્યવૃતિ યોજના

લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું ગુજરાત રાજ્યમાં, ગુજરાત આરટીઓ એવા અરજદારને ડુપ્લિકેટ લર્નર લાયસન્સ આપે છે જેનું અસલ લર્નિંગ લાયસન્સ ચોરાઈ ગયું હોય, ખોવાઈ ગયું હોય અથવા નુકસાન થયું હોય. લર્નર લાયસન્સ ખોવાઈ જવાના કિસ્સામાં, અરજદારે એફઆઈઆર દાખલ કરવી પડશે, જેના પછી તે અરજી પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધી શકે છે.

ગુજરાતમાં ડુપ્લિકેટ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો.

 • ઉંમર અને સરનામાના પુરાવાના દસ્તાવેજો
 • અરજી પત્રક એલ.એલ.ડી
 • લાગુ અરજી ફી
 • એફઆઈઆરની નકલ,
 • અસલ એલએલની ચોરીના કિસ્સામાં ગુજરાતમાં
 • ડુપ્લિકેટ લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા
રિજલ્ટગુજ home page માટે અહિયાં ક્લિક કરો
whatsapp ગૃપ માટે અહિયાં ક્લિક કરો

લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે મેળવવું?

ગુજરાતમાં ડુપ્લિકેટ લર્નિંગ લાયસન્સ માટેની અરજી ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન સીધી RTOમાં કરી શકાય છે. જો ઓનલાઈન અરજી કરી રહ્યા હોય, તો અરજદાર દસ્તાવેજો, ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે અને ફી ઓનલાઈન ભરી શકે છે, જેના પછી તેણે દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે RTOની મુલાકાત લેવાની રહેશે.

લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ઓફલાઇન કેવી રીતે મેળવવું?

જો ઑફલાઇન અરજી કરી રહ્યા હોય, તો અરજદાર આરટીઓમાંથી ફોર્મ એકત્રિત કરી શકે છે અથવા તેને ગુજરાત આરટીઓની વેબસાઇટ- rtogujarat.gov.in દ્વારા ડાઉનલોડ કરી શકે છે. દસ્તાવેજોની ચકાસણીના આધારે, અરજદારને ડુપ્લિકેટ એલએલ જારી કરવામાં આવે છે.

ગુજરાતમાં લર્નિંગ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કેવી રીતે ઓનલાઈન અરજી કરવી?

ગુજરાતમાં કાયમી DL મેળવવા માટે, વ્યક્તિએ પહેલા લર્નર લાયસન્સ મેળવવું હિતાવહ છે. ગુજરાતમાં લર્નર્સ લાયસન્સ માટેની અરજી નીચેની કોઈપણ પ્રક્રિયાને અનુસરીને મેળવી શકાય છે.
ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા
હાઇવે અને રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રાલયની વેબસાઇટની મુલાકાત લો-
https://sarathi.parivahan.gov.in/ ઑનલાઇન સેવાઓ પર ક્લિક કરો
ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સંબંધિત સેવાઓ પસંદ કરો
રાજ્ય-ગુજરાતનું નામ દાખલ કરો
ઑનલાઇન અરજી કરો [ડાયરેક્ટ લિંક] પર ક્લિક કરો અને લર્નિંગ લાઇસન્સ પસંદ કરો
અરજી ફોર્મ ભરો અને તેને ઑનલાઇન સબમિટ કરો
ઉપરોક્ત દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો અપલોડ કરો અરજી ફી ચૂકવો
લર્નિંગ લાયસન્સ ટેસ્ટ માટે ટેસ્ટ સ્લોટ બુક કરો
ટેસ્ટ આપવા માટે RTO ની મુલાકાત લો
ટેસ્ટ પાસ થવા પર અરજદારના રજિસ્ટર્ડ સરનામે લર્નિંગ લાયસન્સ મોકલવામાં આવે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *