તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023, જાણો વિગતવાર માહિતી

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 :-ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની (1) જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક(વહીવટ/હિસાબ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તા.08/01/2023 ના રોજ તથા (2) જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ-૩ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા આગામી 29/01/2023 ના રોજ યોજવામાં આવશે, જેની સબંધિત ઉમેદવારોએ નોધ લેવી.

આ પણ વાંચો:- ITBP ભરતી 2022

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 વિગતવાર માહિતી

બોર્ડનું નામગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ
કુલ જગ્યા 3437
પોસ્ટનું નામતલાટી-કમ-મંત્રી (ગ્રામ પંચાયત તલાટી)
અરજી પ્રક્રિયાજાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી 2022
પસંદગી પ્રક્રિયાપરીક્ષા દ્રારા
GPSSB તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ29/01/2023
તલાટી કોલ લેટર તારીખપરીક્ષાની તારીખના 10-15 દિવસ પહેલા
સત્તાવાર વેબસાઇટgpssb.gujarat.gov.in અથવા ojas.gujarat.gov.in
આ પણ વાંચો :- હોમગાર્ડ પગાર વધારો

GPSSB તલાટી કોલ લેટર 2023 કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવો?

જ્યારે GPSSB તલાટી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે લિંક આપશે, ત્યારે તમારે કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહી આપેલ સ્ટેપ અનુસરો.

  1. OJAS ગુજરાતની સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે ojas.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો
  2. હવે, નોટિસ બોર્ડ પર, તમે ગુજરાત તલાટી કમ મંત્રી કોલ લેટર 2022 ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક જોશો .
  3. અહીં, તમારો એપ્લિકેશન નંબર અથવા કન્ફર્મેશન નંબર દાખલ કરો.
  4. વિગતો સબમિટ કરો અને તમે ડિસ્પ્લે પર પરીક્ષામાં હાજરી આપવા માટે તમારું એડમિટ કાર્ડ જોશો.
  5. તેને સાચવો અને ભવિષ્યમાં ઉપયોગ માટે આ એડમિટ કાર્ડની ફોટોકોપી લો.
આ પણ વાંચો :- PM કિસાનના 2000 રૂપિયા
મહત્વની તારીખ
ઓનલાઈન ફોર્મ શરૂ થવાની તારીખ28 જાન્યુઆરી 2022
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ15 ફેબ્રુઆરી 2022 (17 ફેબ્રુઆરી 2022 સુધી વિસ્તૃત)
પરીક્ષા તારીખ19/01/2023

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ 2022

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ: તલાટી પરીક્ષા 2022 માટેનો અભ્યાસક્રમ અહીં આપવામાં આવ્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને ખાસ સુધારો નથી તમે OMR આધારિત પરીક્ષા સાથે તમારા પેપર્સ પૂર્ણ કરવા માટેના પ્રશ્નોની કુલ સંખ્યા, કુલ સંખ્યા અથવા ગુણ અને કુલ સમય ચકાસી શકો છો.

આ પણ વાંચો :- કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022

મહત્વ પુર્ણ લિંક

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખઅહીં ક્લિક કરો
રિઝલ્ટ ગુજ હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

FAQ માં પૂછતાં વારંવાર પ્રશ્નો

તલાટી કમ મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 ક્યારે લેવામાં આવશે?

તલાટી કમ મંત્રી ની પરીક્ષા 29/01/2023 રોજ લેવામા આવશે.

તલાટી કમ મંત્રી ભરતી માં કેટલો પગાર હોય છે?

તલાટી કમ મંત્રી ભરતી માટે પહેલા પાંચ વર્ષ માટે Rs.19,950 પગાર હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *