બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરિણામ જાહેર, પરિણામ બાબતની વિગતો માટે અહિયાં ક્લિક કરો.

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરિણામ જાહેર – OJAS મારુ ગુજરાત ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ વર્ગ 3 ની ભરતી પરીક્ષાના પરિણામની તારીખ, કટ ઓફ માર્ક્સ, CPT માટેની યાદી/ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની યાદી અને અંતિમ મેરિટ લિસ્ટ Pdf ડાઉનલોડ લિંક @ www.gsssb.gujarat.gov.in

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરિણામ જાહેર

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક પરિણામ જાહેર : GSSSB બિન સચિવાલય પરિણામ 2022 તારીખ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા બિન સચિવાલય સેવા અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ વર્ગ-3માં ક્લાર્ક વર્ગ-3ની 3901 જગ્યાઓની ભરતી (જાહેરાત નંબર 150/2018-19) માટે 24મી એપ્રિલ 2022ના રોજ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવી છે. સચિવાલય સેવામાં ખાલી જગ્યા. 19મી, 23મી, 25મી અને 30મી જુલાઈ 2022 દરમિયાન કમ્પ્યુટર પ્રાવીણ્ય કસોટી (CPT) ભાગ-2 યોજાઈ હતી.

ગુજરાત ગૌ સેવા પાસંદગી મંડળ

મારુ ગુજરાત ગૌ સેવા પાસંદગી મંડળ કારકુન ભારતી પરીક્ષા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારોએ હાજરી આપી હતી. પરીક્ષા પૂર્ણ થયા પછી, GSSSB પરિણામ 2022 માટે સર્ચ કરી રહેલા ઉમેદવારો અપેક્ષિત તારીખ જાહેર કરે છે. OJAS ગુજરાત બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને OA CPT પરીક્ષા 2022 (દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે કામચલાઉ મેરિટ લિસ્ટ) નું પરિણામ 31 ઓગસ્ટ 2022 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો : અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2023, કુલ 23 જગ્યાઓ માટે રૂબરૂ અરજી કરો.

પરીક્ષામાં ભાગ લેનારાઓ GSSSB બિન સચિવાલય કારકુનનું અંતિમ પરિણામ 2022 રોલ નો નેમ વાઈઝ દ્વારા ઓનલાઈન સત્તાવાર વેબસાઈટ –http://www.gsssb.gujarat.gov.ingov.in પરથી જોઈ શકશે. પરિણામો જાહેર થતાંની સાથે જ અમે અહીં મારુ ગુજરાત ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ પરિણામ પીડીએફ ડાઉનલોડ લિંક પણ પ્રદાન કરીએ છીએ. પરિણામ પીડીએફમાં, આગલા તબક્કા માટે શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોના નામ, રોલ નંબર અને માર્કસ બતાવવામાં આવશે.

GSSSB બિન સચિવાલય કારકુન પરિણામ 2022 હાઇલાઇટ્સ.

આ પણ વાંચો : વિદ્યાસહાયક ભરતી 2023 ફાઇનલ મેરીટ યાદી જાહેર, ભારતીને લગતી તમામ માહિતી

ગુજરાત ગૌ સેવા પાસંદગી મંડળ કટ ઓફ માર્ક્સ, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ પરીક્ષા 2022ની જિલ્લાવાર અને કેટેગરી મુજબનું મેરિટ લિસ્ટ બહાર પાડે છે. પસંદગીની આગળની પ્રક્રિયા માટે કામચલાઉ પસંદગી યાદીમાં સ્થાન મેળવવા માટે, ઉમેદવારોએ જરૂરી કટ ઓફ માર્ક્સ મેળવવાના રહેશે. પરિણામની જાહેરાત પછી, પરીક્ષા આપનારાઓ નીચે આપેલ લિંક દ્વારા GSSSB બિન સચિવાલય ક્લાર્ક મેરિટ લિસ્ટ 2022 ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

GSSSB બિન સચિવાલય પરિણામ નામ મુજબ કેવી રીતે તપાસવું

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડની અધિકૃત વેબસાઇટ એટલે કે www.gsssb.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો.

  • હોમ પેજ પર “રિઝલ્ટ ટેબ” પર ક્લિક કરો.
  • લિંક શોધો “GSSSB બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ પરીક્ષા 24 એપ્રિલ 2022નું પરિણામ”
  • GSSSB પરિણામોની લિંક પર ક્લિક કરો.
  • લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોના રોલ નંબર દર્શાવીને પરિણામ પીડીએફ ખોલવામાં આવશે.
  • છેલ્લે તમે GSSSB બિન સચિવાલય પરીક્ષાનું તેમનું પરિણામ ચકાસી શકો છો
રિજલ્ટગુજ home page માટે અહિયાં ક્લિક કરો
whatsaap ગૃપ માં જોડાવા અહિયાં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *