વિધાર્થી અને શિક્ષકો માટે સપ્તમી વાર્તાલેખન સ્પર્ધા 2023

વિધાર્થી અને શિક્ષકો માટે સપ્તમી વાર્તાલેખન સ્પર્ધા 2023 :- વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 7 થી 10 અને સૌ શિક્ષકો માટે સપ્તમી વાર્તાલેખન સ્પર્ધા આ સ્પર્ધા માટે તા.01/01/2023 થી 15/01/2023 સુધી ભાગ લઈ શકશે.

તમારી મૌલિક વાર્તાઓ, શીર્ષક સાથે ગુજરાતી ભાષામાં લખો અને ઇનામો જીતો. વાર્તાના પહેલા ફકરામાં “આઝાદી” શબ્દ આવવો જરૂરી છે.ઈનામો ઉપરાંત સારી વાર્તાઓ ઈ-પુસ્તક રૂપે ‘વાર્તામેળો – 7’ નામ સાથે પ્રકાશિત થશે.

આ પણ વાંચો :- KVS ભરતી 2022

વિધાર્થી અને શિક્ષકો માટે સપ્તમી વાર્તાલેખન સ્પર્ધા 2023

શિક્ષકોને જાતે વાર્તા લખવા અને સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા આગ્રહભર્યું આમંત્રણ છે.

  • શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને વાર્તા લખવા પ્રોત્સાહિત કરે. પસંદ કરેલી વાર્તાઓ અમને મોકલે.
  • 20 થી વધુ વાર્તાઓ મોકલનાર શાળાને ઈ-પ્રશસ્તિ પત્ર આપવામાં આવશે.
  • વાર્તાઓ નીચે આપેલી લિંકથી PDF ફોર્મેટમાં જ અમને મોકલવાની રહેશે.
  • મૌલિક વિચારો, ભાષા સજ્જતા અને રજૂઆતને આધારે વાર્તા મૂલવવામાં આવશે. નિર્ણાયકોનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.

સહયોગી સંસ્થાઃ Human & Natural Resources Development Foundation

આ પણ વાંચો :- સોના-ચાંદીનો ભાવ?

શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી માટે ઈનામ ની રકમ

ક્રમ વિધાર્થી ધોરણ
7 થી 10
શિક્ષકો
શબ્દ મર્યાદા 1000 શબ્દો 1500 શબ્દો
પહેલું ઈનામ11000/-11000/-
બીજું ઈનામ 7000/-7000/-
ત્રીજું ઈનામ 5000/-5000/-
પાંચ પ્રોત્સાહક ઇનામો 1000/-1000/-

1લી જાન્યુઆરી 2023 થી 15મી જાન્યુઆરી 2023 સુધી આપની મૌલિક રચના જરૂરી

માહિતી સાથે મોકલવાની લિંક :

વાર્તાલેખન સ્પર્ધા માટે અહીં ક્લિક કરો
રિઝલ્ટ ગુજ હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો

૧૦, સંજય પાર્ક, સુંદરવન પાછળ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫ મોબાઈલ ૯૮૨૫૪૮૨૯૪૬ ઈ-mail : info@vartamelo.org

વાર્તાને પુસ્તકરૂપે પ્રગટ કરવા માટેના તથા બીજા બધા અધિકાર દર્શા કિકાણી હસ્તક રહેશે,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *